Provinciale Aanwijzingen

Naast het verlenen van een vrijstelling kan de provincie ook personen aanwijzen om bepaalde diersoorten bestrijden. Dit gebeurt in het belang van de volksgezondheid en ter voorkoming van schade. Op basis van deze aanwijzingen kunt u als jacht(akte)houder zonder verdere melding de genoemde diersoorten verjagen of bestrijden. U heeft wel een schriftelijke verklaring nodig van de grondgebruiker.
In de provincie Utrecht gaat het om de volgende soorten.

  • muskusrat
  • beverrat
  • verwilderde postduif
  • verwilderde kat
  • nijlgans
  • verwilderde gedomesticeerde ganzen
Zie hiervoor de info op de site van FBE-Utrecht. 

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.