Werkgebied

De noordgrens van de WBE wordt gevormd door de rivier de Lek en loopt vanaf Fort Everdingen westwaarts tot voorbij Tienhoven (Langesteinseweg).

Van hier loopt de grens met een grillig zaagtandpatroon zuidwaarts tot net boven Arkel. Daar buigt de zuidgrens richting het oosten af om vervolgens na een paar kilometer zuidwaarts te stoppen bij het riviertje de Linge.

De zuidgrens gaat via de rivier de Linge van Arkel oostwaarts tot net voorbij Leerdam om vandaar via de Diefdijk weer noordelijk terug naar Fort Everdingen te keren.

Het werkgebied van de WBE beslaat ongeveer 15.260 hectare. Sinds 01-01-2019 ligt het gehele werkgebied in de provincie Utrecht.

De biotoop van WBE Vijfheerenlanden is zeer afwisselend; weidegebied, akkerbouw, uiterwaarden, fruitboomgaarden, grienden, rietlanden, wielen etc.

Op onderstaande kaart is het werkgebied van de WBE zichtbaar.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.