Hoera! Onze nationale vogel is in westelijk Utrecht aan een opmars bezig – AD


Het aantal gruttopaartjes in het veenweidegebied van Utrecht-West is de laatste twee jaar met 7 procent toegenomen. En dat is opvallend. Landelijk gezien daalt de gruttopopulatie al jarenlang. Dit schrijft Douwe Anne Verbrugge in het AD van 9 september j.l.


De grutto staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Om de diersoort te redden is er de laatste jaren flink geïnvesteerd in uitgesteld maaibeheer, de aanleg van plasdrasgebieden, kruidenrijk grasland en het lokaal verhogen van het slootpeil. Naast de grutto profiteren ook de tureluur, scholekster, slobeend en zomertaling van het weidevogelbeheer. Bijkomende verklaringen voor het succes is onder andere ook het beheer van vossen door verschillende wildbeheereenheden.


(…)


Het bericht Hoera! Onze nationale vogel is in westelijk Utrecht aan een opmars bezig – AD verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 16-09-2021

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.