Motie aanpassing definitie Staat van Instandhouding aangenomen in Utrecht


De Provinciale Staten van Utrecht hebben woensdag 19 juni tijdens de bespreking van de SV Kadernota 2025-2028 een motie van de SGP voor een ‘duurzame definitie van de Staat van Instandhouding’ aangenomen. De SGP wil geen strengere richtlijnen voor de Staat van Instandhouding dan de Europese regelgeving opdraagt. De motie werd breed ondersteund, ook door de 50PLUS partij, UtrechtNu!, BBB, VVD en CDA. De afdeling Utrecht van de Jagersvereniging is zeer tevreden met de aangenomen motie en noemt het ‘een mooie opsteker’.


De aanname van de SGP-motie betekent een significante wijziging van de definitie van de Staat van Instandhouding (SvI) in Utrecht. De tekst in het Omgevingswetprogramma Fauna en monitoring wordt aangepast naar de omschrijving zoals ook in de Habitatrichtlijn opgenomen. Dit betekent dat de flora en/of fauna in een gunstige SvI verkeert als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  1. Uit populatie-dynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven;

  2. Het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of lijkt te worden binnen afzienbare tijd;

  3. Er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden.


Fragiele basis


Eenduidigheid in het hanteren van definities helpt om onderbouwingen in een juridische omgeving te kunnen handhaven, stelt de motie. De provincie streeft naar een gunstige SvI van diersoorten in de daarvoor bedoelde natuurlijke habitatten. De oude definitie gaf geen inzicht in wat voor veel soorten een voldoende populatiegrootte is en wat de draagkracht van de provincie is. Ook bood die omschrijving volgens de motie een fragiele basis voor veel ontwikkelingen in de provincie.


Het bericht Motie aanpassing definitie Staat van Instandhouding aangenomen in Utrecht verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 21-06-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.