Provinciale Aanwijzingen Art. 67 FF wet


Op basis van de provinciale aanwijzingen kunt u zonder verdere melding de genoemde diersoorten verjagen of bestrijden. U heeft wel een schriftelijke verklaring nodig van de grondgebruiker.

Zuid Holland:

Muskusrat - Verwilderde duif - Verwilderde kat - Verwilderde nerts - Nijlgans - Indische gans - Verwilderde gedomesticeerde grauwe gans.

Utrecht:

Muskusrat - Verwilderde duif - Verwilderde kat -  Nijlgans - Verwilderde gedomisticeerde gans (soepgans)