Landelijke Vrijstellingen


De minister heeft een vrijstelling afgegeven voor onderstaande diersoorten. Deze mag u gedurende het gehele jaar zonder verdere ontheffing verjagen of bestrijden.

Zwarte kraai - Kauw - Houtduif - Canadese gans - Konijn - Vos

Meer Info