Werkgebied


De noordgrens van de WBE wordt gevormd door de rivier de Lek en loopt vanaf Fort Everdingen westwaarts tot Sluis (Zouwendijk). Van hier loopt de grens via de Zouwe en Merwedekanaal zuidwaarts naar Arkel. De zuidgrens gaat via de rivier de Linge van Arkel oostwaarts tot aan de A2 bij Beesd en van daar uit weer noordelijk via de A2 en de Diefdijk terug naar Fort Everdingen. Het werkgebied van de WBE beslaat ongeveer 15.500 hectare. Doordat het werkgebied over drie provincies (Zuid Holland, Utrecht en Gelderland) verdeeld is, geldt er (helaas) verschillend provinciaal beleid mbt ontheffingen ivm schadebestrijding. De biotoop van WBE Vijfheerenlanden is zeer afwisselend; weidegebied, akkerbouw, uiterwaarden, fruitboomgaarden, grienden, rietlanden, wielen etc.
Op onderstaande kaart is het werkgebied van de WBE zichtbaar. De blauwe lijn geeft de begrenzing aan.